Uurimus
Koolinoor
Alguse aeg
1981
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
81960041
Lühikirjeldus
Noorte väärtusorientatsioonid ja tulevikuvisioonid. Vaba aja veetmise stiilid. Hoiakud kooli ja teiste kooliõpilaste suhtes. Lemmiksaated Eesti TV-s ja Raadios. Ettekujutused ühiskondlikust elust.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kala, Ulve
Liimets, H.

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid