Uurimus
Kultuur' 92
Alguse aeg
1992
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
92960008
Lühikirjeldus
Eeesti Raadio ja Eesti Televisiooni kultuurisaadete kuulatavus ja vaadatavus ning hinnangud nendele. Kuulajate-vaatajate hinnangud erinevatele kultuuri- ja ajaviitesaadetele. Inimeste kultuuriorientatsioonid.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raudam Kersti

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid