Uurimus
Avalik arvamus 1986
Alguse aeg
1986
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
86960042
Lühikirjeldus
Massikommunikatsiooniuurimus, mis käsitles informatsiooni kättesaadavust eestikeelse elanikkonna hulgas, analüüsides, milliseid massiteabevahendeid jälgiti, samuti millistest raadio ja televisiooni saadetest ning ajalehtedest ja ajakirjadest hankisid inimesed informatsiooni. Samuti uuriti inimeste rahulolu eluga nõukogude Eestis ja tollaseid ühiskonna probleeme.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus