Uurimus
Televisioon, raadio ja mina 1987
Alguse aeg
1987
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
87960046
Lühikirjeldus
Noorsoouuurimus, mis käsitleb noorte suhteid kodu, kooli ja sõpradega. Noorte lemmikharrastused, vaba aja veetmine. Kuidas, millal ja mispärast kuulatakse raadiot või vaadatakse telerit; mis nähtust-kuuldust meeldis, mis mitte.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid