Uurimus
Sirp ja Vasar
Alguse aeg
1977
Lõpu aeg
1978
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
78960049
Lühikirjeldus
Kesk-ja kõrgharidusega eestlaste hulgas läbi viidud uurimus lugejate arvamustest ja ootustest kultuurilehe S&V suhtes. Milliseid massikommunikatsioonivahendeid jälgitakse, millised on inimeste huvialad.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
TÜ Ajakirjandusosakond