Uurimus
Teie arvamus (ETV & ER) 1988
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960050
Lühikirjeldus
Perestroikaaja hinnangud ühisakonnaelu sündmustele. Erinevad infoallikad, hoiakud ENSV täieliku isemajandamise suhtes. Rahvussuhete dünaamika.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid