Uurimus
Muusika 1988
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960052
Lühikirjeldus
Noorsoouurimus, mis käsitleb muusika kohta noorte huvialade hulgas. Noorte hoiakud klassikalise muusika, jazzi, rocki ja levimuusika suhtes.Rahulolu muusikasaadete ja -valikuga. Raadio- ja telesaadete vaadatavus ja kuulatavus. Kust hangitakse infot lemmikmuusika kohta.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Meinert Nikolai

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus