Uurimus
Rahva Hääl 1990
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960054
Lühikirjeldus
Arvamused populaarsetest üle-eestilistest lehtedest "Rahva Hääl", "Päevaleht", "Maaleht " ja "Öhtuleht".Ülevaade sellest, kui tihti loetakse ajalehti ja ajakirju ning vaadatakse kuulatakse raadiot-televiisorit. Lähema vaatluse all on Eesti ajakirjanduses käsitletud teemade aktuaalsus.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus