Uurimus
Tere telesòber 1990
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960055
Lühikirjeldus
Hoiakud Eesti TV lastesaadete kohta. Populaarsemad lastesaated ja nende vaadatavus. Muud õhtuse vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Laur, Marju

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid