Uurimus
Infokanalid 1990
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960056
Lühikirjeldus
Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kuulajate ja vaatajate arvamused nii saadete sisu kui ka ülesehituse kohta. Milliseid infokanaleid ja millal ja kui palju jälgitakse. Millised on olulisemad saated, millist infot vajatakse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta
Paulson, Tiiu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid