Uurimus
Muusikavalijad
Alguse aeg
1987
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
87960057
Lühikirjeldus
Noorte muusikamaitse. Lemmiklauljad, -ansamblid, -heliloojad. Muusikakuulamisharjumused. Milliseid muusikasaateid eelistatakse. Millisel põhjusel kuulatakse muusikat, millist audio-videotehnikat omatakse. Muud vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Brauer, Matti

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus