Uurimus
Vaba aeg
Alguse aeg
1977
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
77960061
Lühikirjeldus
Ööpäevane ajajaotus suveperioodil. Eestlaste vaba aja veetmise võimalused ja harjumused, olulised probleemid Igapäevased tegevused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid