Uurimus
Avalik arvamus 1989
Alguse aeg
1989
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960062
Lühikirjeldus
1989 aasta aprillis läbi viidud arvamusküsitlus Eestimaa poliitilise elu hetkeseisust üleminekuajal. Suhtumine erinevatesse poliitilistesse jõududesse ja probleemidesse, ettekujutused Eesti tulevikutrendidest. Kontaktid erinevate infokanalitega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid