Uurimus
Juht, majandus, tulemused 1988
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960064
Lühikirjeldus
Juhtimine ja innovaatika ENSV põllumajandusettevttetes. Maainimeste mõttelaad ja suhtumised maaelusse, juhtimisküsimustesse, pereproblemaatikasse, üldinimlikesse probleemidesse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Laja Reet
Proos, Ivi
Preeks, Ingrid

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus