Uurimus
Teie arvamus 1991
Alguse aeg
1991
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
91960066
Lühikirjeldus
Raadio ja-teleuuring saadete sisust ja saatekava ülesehitusest. Erinevate kanalite jälgitavus. Kuidas erinevad kanalid kajastavad aktuaalseid sündmusi. Millistel eesmärkidel pöördutakse ühe või teise infokanali poole. Suhtumine üleminekuaja eesti aktuaalsetesse küsimustesse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Tamre Asta
Paulson, Tiiu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid