Uurimus
Vaba aeg ja lugemine 1977
Alguse aeg
1977
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
77960068
Lühikirjeldus
Erinevate rahvastikugruppide ööpäevane ajajaotus, milliseid ajalehti, ajakirju ning raamatuid loetakse ja kui tihti. Milliseid raadio- ja telesaateid kuulatakse ja kui tihti võetakse osa kultuuriüritustest ning tegeldakse spordi või teiste vaba aja veetmise võimalustega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Hansen Hans

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus