Uurimus
Uudised
Alguse aeg
1993
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
93960070
Lühikirjeldus
Millistest kanalitest hangitakse informatsiooni ja kust see on kõige kättesaadavam ning millised uudiseid peetakse kõige vajalikemaks. Populaarsemad uudistesaated ja saatejuhid.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raudam Kersti
Tamre Asta
Paulson, Tiiu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid