Uurimus
Noorsoo uurimine Tallinnas
Alguse aeg
1975
Lõpu aeg
1975
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
75960071
Lühikirjeldus
18-24 aastaste noorte arusaamad tööst, ühiskonnast ja vabast ajast. Noorte väärtused ja tõekspidamised, vaba aja veetmise harjumused, rahulolu eluga.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Rannik Erkki

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus