Uurimus
Avalik arvamus (vene) 1985
Alguse aeg
1985
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
85960073
Lühikirjeldus
Informatsiooni kättesaadavus venekeelse elanikkonna hulgas, milliseid massiteabevahendeid jälgiti. Rahulolu eluga nõukogude Eestis ja arvamused ühiskonna probleemide kohta.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Baljasnaja. Jelena

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus