Uurimus
Tele & raadio eesti
Alguse aeg
1992
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
92960075
Lühikirjeldus
Telekanalite vaadatavus erinevatel kellaaegadel. Põhjused, miks midagi vaadatakse. Hinnang Eesti TV saadetele.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raudam Kersti
Tamre Asta
Paulson, Tiiu

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid