Uurimus
Teie arvamus vene
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960078
Lühikirjeldus
Venekeelse elanikkonna hinnangud mõningatele üleminekuaja aktuaalsetele küsimustele, hoiakud ja meelestatus. Venekeelse elanikkonna sotsiaalne keskkond, nende tulevikuvisioonid ja suhted eestlastega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Baljasnaja. Jelena

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid