Uurimus
Eesti tegelikkus 92
Alguse aeg
aprilli 1992
Lõpu aeg
Staatus
Andmedfail RASI -s
Uurimisobjekt
Uurimisobjekt: Eesti muulaskond.
Eeskiri
Infoblokid: - venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste jt geograafiline p ritolu - potentsiaalse remigratsiooni suunad - rahulolu majandusliku olukorraga - suhtumine rahvussuhetesse - sotsiaalne ja kultuuriline identifikatsioon - eesti keele oskus - erinevate TV-kanalite osat htsus venelastele - adaptatsiooni ja integratsiooni tase - separatsimi t poloogia - hoiakud tulevase kodakonsuse suhtes
Realiseerumine
Üle-Eestiline kvootvalim, milles arvestati elukohta, haridust, vanust, sugu, rahvust.
Küsitlusmeetod
Andmeid koguti intervjuu meetodil. Küsitleti 925 respondenti.
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
92960092
Lühikirjeldus
Eesti elavate muulaste majanduslik olukord, kultuuriline ja sotsiaalne identifikatsioon, adaptatsiooni ja remigratsiooni potentsiaal, hoiakud tulevase kodakondsuse suhtes.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kirch Aksel
Altosaar, Aimar
Lepane, Lia
Kirch Marika
Tuisk, Tarmo

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
RASI ( Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut) Etnopoliit
ARIKO MG