Uurimus
Linnaprobleemid
Alguse aeg
1981
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
81960101
Lühikirjeldus
Linlaste elulaad, sellega seonduvad probleemid. Töö seos haridustasemega. Vaba aja veetmisstiilid. Perekondade sissetulekud ja elatustase. Linnade rahvusstruktuur.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Vöörmann Rein

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus