Uurimus
Linlaste elulaad
Alguse aeg
1981
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
81960100
Lühikirjeldus
Linlaste elulaadi uurimus. Suhted töökaaslastega ja erinevad vaba aja veetmise vormid. Osalemine ühiskondlik-poliitilises elus. Perekondade materiaalne kindlustatus ja sissetulekud.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool