Uurimus
Mina, juht (venel.)
Alguse aeg
1985
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
85960111
Lühikirjeldus
Venekeelsete juhtivtöötajate töö- ja eluprobleemid. Juhtide töökeskkond ja juhi tööd mõjutavad tegurid. Vaba aja veetmise harjumused ja elatustase. Suhted teiste inimestega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool