Uurimus
Mina olen arst
Alguse aeg
1986
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
86960109
Lühikirjeldus
Arstide seas läbi viidud uurimus käsitleb suhteid teiste arstide ja patsientidega ning arstide hoiakuid haiguste ja nende ravi suhtes. Arstide vaba aja veetmise võimalused ja harjumused ning elustiilid.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool