Uurimus
Naine tööl ja perekonnas
Alguse aeg
1987
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
87960112
Lühikirjeldus
Eesti erinevates rajoonides läbi viidud uuring käsitleb nõukogudeaegseid elu-, töö, olme, ja puhkuse tingimusi, suhteid teiste inimestega, probleeme ja raskusi.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje
Katus Kalev
Paadam, Katrin

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus