Uurimus
Ajakirjanik, ajakirjandus, aeg
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960088
Lühikirjeldus
Ajakirjanike hulgas läbi viidud uurimus käsitleb ajakirjanike suhtumist oma töösse. Ajakirjanike töö- ja elutingimused, sissetulekud ja vaba aja veetmise võimalused. Ajakirjanduse roll ühiskonnas. Eesti ajakirjanduse professionaalsus.Ajakirjandus kui Eestis toimuvate muutuste peegeldaja. Hinnang oma ajakirjanduslikule tegevusele.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus