Uurimus
Tallinn 1988
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960079
Lühikirjeldus
Tallinna linna elukeskkonna seisundiga seonduvad probleemid ja arenguvõimalused. Migratsioon Tallinnas. Töötingimused ja ametikoha sõltuvus haridustasemest. Perekonnaplaneerimise probleemid, tervishoiu küsimused ja elamistingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Talllinna linna TSN Täitevkomitee