Uurimus
Õigusriik I
Alguse aeg
1989
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960113
Lühikirjeldus
Ühiskonnaelu poliitiline ja sotsiaal-majanduslik areng. Perestroikaaegsed esimesed sammud õigusriigi suunas.Poliitilised eelistused ja pakilisemad majanduslikud probleemid. Suhtumine sõjaväeteenistusse Nõukogude Armees.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Linnauurimise Instituut