Uurimus
Elustiil (vene)
Alguse aeg
1989
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89960095
Lühikirjeldus
Venekeelse elanikkonna hulga läbi viidud uurimus käsitleb uute elamurajoonide elanike sotsiaalseid, majanduslikke olme- ja tööalaseid probleeme. Elanikkonna vaba aja veetmise harjumused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Heidmets, Mati
Kruusvall, Jüri
Niit, Toomas

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Pedagoogikaülikool