Uurimus
Majandusjuht 2
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960105
Lühikirjeldus
Juhtide hinnang aktuaalsetele poliitilistele ja majanduslikele probleemidele. Juhtide legaalsed sissetulekud ja sotsiaalne positsioon. Hoiakud turumajanduse ja erastamise suhtes.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Loogma, Krista
Tallo, A.

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus