Uurimus
Õigusriik II
Alguse aeg
1990
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
90960114
Lühikirjeldus
Eesti poliitilise ja sotsiaal-majandusliku arenguga seonduvad küsimused. Tallinnlaste hulgas läbi viidud uurimus käsitleb kodanikuvabadustest kinnipidamist,suhtumist poliitikasse ja religiooni. Identiteet: dilemma Eesti versus NSVL. Suhtumine presidendivalimistesse, tööpuudus ja ajakirjandusvabadus Eestis.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Linnauurimise Instituut