Uurimus
Majandusjuht 3
Alguse aeg
1991
Lõpu aeg
Staatus
SPSS
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
91960106
Lühikirjeldus
Majandusjuhtide küsitlus käsitleb suhtumist majandusse ja ettevõtluse arengusse kroonieelses Eestis. Hoiakud erastamise, varade tagastamise ja Eesti sotsiaal-poliitilise arengu suhtes. Eesti ettevõtete seisund ja arengusuunad.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Loogma, Krista
Tallo, A.

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus