Uurimus
Teie arvamus 1975
Alguse aeg
1975
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
75960080
Lühikirjeldus
Rahulolu töökoha, töötingimuste, töö iseloomu ja sissetulekutega. Elukondlike vajaduste rahuldamine. Puhkamisvõimalused, vaba aja veetmine. Osalemine ühiskondlikus töös.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tallinna Tehnikaülikool