Uurimus
Keskkooliõpilaste vaba aeg
Alguse aeg
1975
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
75960099
Lühikirjeldus
Läbilõige keskkooliõpilaste vaba aja veetmise võimalustest. Suhtlemine eakaaslaste ja vanematega, osavõtt kultuuriüritustest ning tegelemine erinevate hobide, spordi ja teiste vaba aja veetmise viisidega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Must Aasa
Must Olev
Saarniit Jüri
Kala, Ulve

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus