Uurimus
Infoteenindus Eesti põllumajanduses
Alguse aeg
1981
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
81960096
Lühikirjeldus
Eksperthinnangud erialase info kättesaadavusele. Erinevate ifoallikate ja kanalite kättesaadavus ja kasutatamine. Rahulolu informatsiooniga. Informatsiooni kasutamine igapäevatöös. Majandisisene informatsiooni liikumine. Osalemine infosüsteemides.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus