Uurimus
Teie pere majapidamine' 84
Alguse aeg
1984
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
84960084
Lühikirjeldus
Elanike hõivatus ja suhtumine töösse kodustes majapidamistes. Isiklik majapidamine, individuaalehitus, individuaalteenindus. Elutingimused, elatustase. Toitumisharjumused, kodune tööjaotus. Tarbeesemete hankimise viisid. Perede vanuseline struktuur

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Raig Ivar

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
MAI regionaalarengu grupp