Uurimus
Eksperthinnang perestroikale
Alguse aeg
1986
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960094
Lühikirjeldus
Tootmisjuhtide nägemus ühiskonna- ja majanduselus toimuvatest muutustest perestroika käigus. Majanduslikud ümberkorraldused. Üleminekuraskused plaanimajanduselt turumajandusele. Ettevõtete iseseisvuse ja vastutuse suurenemine. Majandusettevõtete üleminek liidulisest alluvusest kohalikku.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Proos, Ivi
Laja Reet

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus