Uurimus
Töö ja töökaaslased
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960086
Lühikirjeldus
Töökoha soolise koosseisu mõju töö tegemisele. Psühholoogiline atmosfäär töökohtadel. Töötajate hinnangud tööle ja töökaaslastele.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Rannik Erkki

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus