Uurimus
Avalik arvamus 1988 (Detsember)
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88960089
Lühikirjeldus
Eestlaste hinnangud kolmandal perestroikaastal asetleidvatele sotsiaal-poliitilistele muudatustele. Info kättesaadavus massikommunikatsioonivahenditest. Hinnangud Virumaale fosforiidikaevanduse rajamise plaanidele ja Eesti keskkonnaseisundile tervikuna.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Teleraadio sotsioloogid