Uurimus
Kodu intervjuu
Alguse aeg
1972
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
72970155
Lühikirjeldus
Inimeste igapäevane elukorraldus, koduste ja koduväliste tegemiste vahekord ning rahulolu nende tegevuste korraldusega. Päevategevust takistavad tegurid. Perede söömisharjumused: kas süüakse kodus või väljas, kust hangitakse tähtamad toiduained, kuidas ja millega tehakse süüa, rahulolu toitumisega. Hügieen, lastekasvatamine, peresisesed suhted, elustandardid ja vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vooglaid, Ülo
Kruusvall, Jüri
Raitviir Tiina
Seilenthal, Ann

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tartu Ülikool