Uurimus
Perekond ja korter
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
75970159
Lühikirjeldus
Elamistingimuste uurimus käsitleb perede toitumisharjumusi, hügieenitingimusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Teenindustööde kasutamine. Laste õpetamise ja kasvatamise võimalused. Rahulolu elutingimustega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Kruusvall, Jüri
Eichenbaum, Külli
Niit, Toomas

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus
Tartu Ülikool