Uurimus
Meie linn - minu linn
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
75970156
Lühikirjeldus
Tallinnlaste elutingimused. Elamispinna hankimise võimalused. Seosed Tallinnaga (töö, õppimine, perekondlikud sidemed). Rahulolu töötingimustega, osalemineühiskondlikus töös. Läbikäimine naabritega. Lastekasvatamine, elustandardid, vaba aja veetmise võimalused. Olmeteenuste kasutamine. Rahulolu elamistingimustega.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Pavelson, Marje
Paadam, Katrin

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus