Uurimus
Mina ja meie
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
76970157
Lühikirjeldus
Rahulolu tööga, suhted töökaaslaste ja direktsiooniga. Töötingimused ja töökeskkond. Ühiskondlik elu ja vaba aeg. Ajakasutus ja elustandardid ning elutingimused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Tamm Jaak
Vihalemm Peeter
Loit, Tõnis
Põder (Koppel) Helvi

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus