Uurimus
Mina, meie ja masin
Alguse aeg
1976
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
76970158
Lühikirjeldus
Rahulolu töökorralduse, töötingimuste töökaaslaste ja palgaga. Suhted juhtkonnaga. Tootmise reorganiseerimine ja kvaliteediprobleemid. Olmeprobleemid ja vaba aja veetmise võimalused. Elustandardid ja ööpäevase ajakasutuse dünaamika.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Murutar Asser
Loit, Tõnis
Vihalemm Peeter
Põder (Koppel) Helvi

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus