Uurimus
Pingist pinki 80
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
80970160
Lühikirjeldus
Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi esimene üle-eestiline uuring.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Must Olev
Liimets, H.

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus