Uurimus
Arvamusi, ootusi, hinnanguid
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
SPSS formaadis fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89970154
Lühikirjeldus
Arvamused igapäevase elu erinevatest aspektidest: rahvussuhted, eesti kodakondsus, NSVL sisene immigratsioon, Eesti iseseisvumine. Ettekujutused möödunud 50 sotsialismiaastast, perestroikaga seonduvad tulevikuvisioonid.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus