Uurimus
Arvamuse uurimus
Alguse aeg
Lõpu aeg
Staatus
SPSS formaadis fail
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
89970153
Lühikirjeldus
Ühiskondliku arvamuse uurimus käsitleb suhtumist streikidesse, aga samuti ka elanikkonna majanduslike tingimuste ja sissetulekute diferentseerumist. Noorte seksuaalkasvatuse sõlmküsimused, suhtumine usklikesse ja usuühingutesse. Olmeprobleemid, rahulolu kommunaalteenustega.Elustandardid, vaba aja veetmise võimalused.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Saar Andrus
Kivirähk, Juhan

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
Eesti Raadio Arvutuskeskus