Uurimus
Teie arvamus 1988 (vene)
Alguse aeg
1988
Lõpu aeg
Staatus
SPSS fail vigane
Uurimisobjekt
Eeskiri
Realiseerumine
Küsitlusmeetod
Kodeerimisjuhend
Välis_ID
88970162
Lühikirjeldus
Eesti täiskasvanud rahvastiku arvamused muutuste kohta ühiskonna elus. Info kättesaadavus, erinevate teabekanalite kasutamine, suhtumine aktuaalsetesse probleemidesse.

UURINGUGA SEOTUD ISIKUD:
Lauristin Marju
Vihalemm Peeter

UURINGUGA SEOTUD INSTITUTSIOONID:
TÜ Arvutuskeskus
TÜ Ajakirjandusosakond